Comunicat de presă

Comunicat de presă

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgoviște, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectulului Municipiul Târgoviște alege integritatea!”, cod SIPOCA 1138/cod MySMIS2014 152159. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale).

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • O.S.1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
 • O.S.2. Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
 • O.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

 • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
 • Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 30 persoane DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

Durata de implementare este de 12 de luni, începând cu data de 18.11.2021

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.584,00 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.292,32 lei din care:

 • 352.396,40 lei cofinanțare din Fondul Social European;
 • 53.895,92 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.291,68 lei.

Date de contact: Municipiul Târgoviște Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, Tel. (0245)613928; (0245)611378; Fax (0245)217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Share this content:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.